Sponsoring

Art Digital / Eblocks2 

"A business that makes nothing but money is a poor kind of business" -Henry Ford

Bij iedere nieuwe Eblocks2 klant doneren wij € 50,- aan de Stichting Actieve Hulp Cambodja.
Deze donaties kunnen een wereld van verschil zijn voor de mensen die leven in cambodja. 

Het doel van Actieve Hulp Cambodja (AHC) is het direct en indirect stimuleren van community development.

Indirect door lokale organisaties op financiële en sturende wijze te ondersteunen bij ontwikkelingsprojecten in Cambodja. En direct door levensstandaard verbeterende projecten te initiëren.


Actieve Hulp Cambodja ondersteunt lokale organisaties, door het realiseren en financieren van gebouwen zoals (kleuter)scholen. Actieve Hulp Cambodja is gedurende een aantal jaren medeverantwoordelijk voor een deel van de lopende kosten van deze projecten. Het streven is dat de projecten na een aantal jaren zelfstandig kunnen functioneren.

Vervolgens richt Actieve Hulp Cambodja zich op activiteiten die de werkgelegenheid en levensstandaard verhogen in de betreffende gemeenschap. Zij doet dit door bijvoorbeeld het verstrekken van micro kredieten en het (helpen) opzetten van werkgelegenheidsprojecten.


De visie van Actieve Hulp Cambodja is dat de Cambodjanen zelf zoveel mogelijk moeten worden betrokken bij de realisatie van de door haar ondersteunde en geïnitieerde projecten. De Cambodjanen zelf zijn de drijvende kracht achter het succes van een project, Actieve Hulp Cambodja zorgt voor het benodigde steuntje in de rug.


Voorafgaand aan de samenwerking met een lokale organisatie maakt Actieve Hulp Cambodja duidelijke afspraken in de vorm van een contract. Ieder jaar brengt de lokale organisatie verslag uit van de resultaten en vorderingen van het project.

De door Actieve Hulp Cambodja gemaakte stichtingkosten worden door de bestuursleden persoonlijk gefinancierd.
Hierdoor komen de ontvangen donaties voor 100% ten goede aan de projecten.


http://www.activehelpcambodia.com/