Updates

Updates
Art Digital (Ontwikkelaar Eblocks2) is verantwoordelijk voor het updaten en veiligheid van het Eblocks2 systeem.
U ontvangt kosteloos updates, deze worden in de regel zonder vooraf notificatie geïnstalleerd, tenzij deze specifiek voor u van toepassing zijn of erg ingrijpend zijn … 

Een voorbeeld uit het verleden, om spam-robots tegen te gaan, vond er een wijziging plaats in de gastenboek module waardoor de bezoekers in één keer een veiligheidscode moesten over typen, die daarvoor niet in de websites aanwezig waren….

Eblocks2 is een centraal systeem, met het grote voordeel dat alle verbeteringen en aanpassingen aan het systeem direct zichtbaar en te gebruiken zijn voor u. Bij grote updates ontvangt u onze nieuwsbrief met uileg over de wijzigingen

Uitzondering op deze update regel
Indien u bepaalde wijzigingen wenst die sterk afwijken van de orginele toepassing of module, of een geheel eigen module laat ontwikkelen, dan vallen deze applicaties buiten de gratis updates en worden deze gezien als custom-made applicaties. Dit wil zeggen dat alle wijzigingen en toekomstige wijzigingen, zowel de noodzakelijke als gewenste, gefactureerd kunnen worden.

Art Digital houd het recht voor in opdracht ontwikkelde applicaties (gedeeltelijk of geheel) te (her)gebruiken voor verdere ontwikkelingen van het Eblocks2 systeem. (uiteraard in goed overleg)

Art Digital kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het (commerciële) succes van een website.